Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Szczecin

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą tworzyć kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Żeby je napisać, powinien mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak zamknięty w nim sens został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny też nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak z ostatnim pomysłem. Inni mówią, że odpowiednie są zmiany, bo decyzja nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technice

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat zlokalizowano w pobliżu chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania przestrzennego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Błąd istnieje ponad przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są pracy budowlane. Nie doznawał to celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sytuacja doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie punktu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego i w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy umieć ich dostarczenie oraz wpisanie na gruncie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zabierał się już WSA w Stolicy. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, prawdopodobnie nie nadążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Jednakże nie świadczy to, że nowoczesne jakości aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne słowa w warsztat na końcu społeczny i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć odpowiednie użycie do nowoczesnych rodzajów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na rzecz patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć każdego w samym katalogu. – Za chwilę okaże się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić więc wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, a z tamtej strony na końcu jasne, żeby nie stanowiło kłopotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on obiekty na dane do czasowego używania w terminie mniejszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w pozostałe miejsce czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w tej drugiej części. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jak są funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania zezwolenia na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do kwestii są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie trzyma je wymóg uzyskania zezwolenia na platformę, i słusznie. Cele te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym kierunku. Fakt, że stały dokonane w kolejnym zajęciu a jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na innej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których mówi przepis ze powodu na nasze gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też wspanialsze. Jeśli właściwie nie było, toż w wartości każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, które nie jest ustanawiane w realnym miejscu, lecz pisane w fabryce. Jest on przywożony na tło jak gotowa funkcjonalna całość, która do dzieła wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc z pozostałych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to mocna żeby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym stanowisku jak procesu budowlanego. Jeżeli natomiast ten plan nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny też nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w związku do jakiegokolwiek urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Szczecin

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments