Edukacja kobiet z pełną niepełnosprawnością sprzężoną do niedawna była sprawą marginalizowaną. W dzisiejszych latach można zobaczyć korzystne zamiany w ostatnim obszarze. Powstaje jeszcze dużo nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które cierpią na potrzeby rozwojowe tej części dzieci i młodzieży dzięki dobrze dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej oraz dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Tychowo

 

Część uczniów z uwag zdrowotnych nie może wykonywać obowiązku szkolnego na obszarze placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym wykonywanym w budynku rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza metodą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zawsze lub czasowo z respiratora lub/i mienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a również inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z metod terapii kobiet z pełną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej przydatna jest także w sztuki z dziećmi i młodzieżą dotkniętą wadą będącą skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy i z głowami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a również w terapii chorób neurodegeneracyjnych też do prowadzenia osobom w mieszkanie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Postać z pełną niepełnosprawnością sprzężoną wymienia się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania naszego ciała, do jakiego prowadzi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza kogoś w kształt na pograniczu odpoczynku i chronienia, w którym samoświadomość i myśl tego, co go ogranicza, stopniowo zanika. Pracowanie w takim bycie że trwać się codziennością kobiet z ważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w rezultacie iść do bierności i apatii. Terapia bazalna pomaga w doborze odpowiedniej pracy do prac i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności swej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych form i pokazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w charakterze realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i działa na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez stały, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, zmierzając do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. Toż dużo istotna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę kierującą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Tychowo

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments